Lomnice nad Popelkou
(478 m n.m., 6 tisíc obyvatel)

je město na pomezí Krkonoš a Českého ráje a právě díky této poloze je ideálním startovním bodem pro sportovní i turistické cíle. Nejstarší zprávy o městě jsou zaznamenány v Dalimilově kronice z roku 1232. V devatenáctém a na začátku dvacátého století bylo město průmyslovým střediskem krajského významu. Z té doby nám zůstala i lidová architektura, kterou si návštěvník může prohlédnout na Karlovském náměstí, ale i po širokém okolí. Hlavní dominantou je náměstí s nově zrestaurovaným  zámkem a Kostelem sv. Mikuláše.

Nejvyšším bodem Lomnicka je hora Tábor (678m.n.m.) s veřejnosti přístupnou Tichánkovou rozhlednou postavenou roku 1911 a vedle ní stojícího kostela Proměnění Páně z roku 1704. na horu také vede dobře zachovalá křížová cesta.

Lomnice nad Popelkou přeje sportovním aktivitám. K dispozici je sportovní hala, zimní stadion, letní stadion a lyžřský areál, kde při sněhové přikrývce začíná takzvaná Lomnická běžecká lyžařská magistrála, jenž vede z můstků několika okruhy přes okolní vesnice. I náročnější aktivní turista si tak může přijít na své.

Pokud jste snad u nás ještě nebyli, tak vás srdečně zveme na návštěvu

Více o městě se můžete dovědět na lomnickém webu...zde

na virtuální prohlídku města se mrkněte zde

Městský znak

Znak města Lomnice nad Popelkou

Na červeném štítě stojí na zlatém trojvrší doleva kráčející ozbrojenec v otevřené přilbě a brnění stříbrné barvy s halapartnou v levici před sebou a s pozvednutou sekerou v pravici, zbraně jsou rovněž stříbrné se zlatými násadami.

Město získalo znak z erbu pánů Košíků z Lomnice, jenž jim byl pravděpodobně udělen králem Václavem I. za chycení zvěda u nedalekého Kozlova. V průběhu staletí se vzhled i výtvarné pojetí znaku měnilo až k nepoznání a vzniklo mnoho podob. Např. místo klobouku se objevila přilba, hůl byla vyměněna za halapartnu a v pravici se časem objevila sekera, ale zase zmizela tobolka neboli brašna za pasem. Nejasnosti panují také v určení národnosti zvěda. Všeobecně se soudí, že se jednalo o zvěda tatarského původu, ale historik Milan Mysliveček zastává názor, že nešlo o tatara, ale příslušníka nějaké etnické skupiny pravděpodobně cikánského původu, kteří pod vlivem nastalých zmatků vyvolaných expanzí tatarů, se k nám v této době dostali. Pokud by tato teorie byla pravdivá, jednalo by se o první zprávu o přítomnosti cikánů ve střední Evropě. Faktem však zůstává, že městský znak Lomnice nad Popelkou má jeden z nejstarších písemných dokladů své existence v rámci měst celých severovýchodních Čech.

 
 

  

Počasí radar

 

 

 

 

 

 

Lomnice nad Popelkou